'Ode aan het vaderschap'


Artikelen en Studiemateriaal over 'Ode aan het vaderschap':

DOWNLOADS:

'Ode aan het vaderschap' - symposium 07-06-2022
IMAGE Folder - Programma Afscheidssymposium Bob de Raadt op 07-06-2022
PPTX PowerPoint - Vaderschap in de context van Verloskunde en Neonatologie
PDF Roland Rodgers - Toespraak - Wie het zaad plant moet ook voor de boom zorgen
PPTX Carola Scholten - Presentatie - Spelen: stoer & zorgzaam
PPTX Fernanda Sampaio de Carvalho - Presentatie - Transcultureel Ouderschap: geboorte van migrantenouders
PPTX Hilmar Bijma - Presentatie - De rol van (aanstaande) vader bij zwangerschap in kwetsbare omstandigheden en Connect2Grow
PPTX Mijke Lambregtse-van den Berg - Presentatie - Kwetsbaar ouderschap in de eerste 1000 dagen
PPTX Eric A.P. Steegers - Presentatie - Het wenkend perspectief van een gezonde, kansrijke start
PDF Blog: Pensioen - Moment van transitie / Ode aan het vaderschap (mini-symposium op 7 juni 2022)
PDF Artikel Magazine Kinderverpleegkunde - september 2022: verslag symposium: 'Ode aan het vaderschap'
PDF 'Aan het einde van de tunnel is er licht' - Daniël Stuit
PDF Haal vaders tijdens eerste 1000 dagen van zijspoor af! (NIEUW)

YouTube-kanaal: video-registraties symposium 'Ode aan het vaderschap'

Stellingen bij het symposium: 'Ode aan het vaderschap', 07-06-2022
Stellingen bij 'Vaderschap in de context van Sociale Verloskunde'

Symposium op 7 juni 2022 - Erasmus MC Sophia.
 • Vaderschap in de context van Sociale Verloskunde en Neonatologie is nog vaak een 'ondergeschoven kindje' en daardoor komt 'betrokken vaderschap' in de knel.
 • Vaders vertellen in interviews dat zij weldegelijk betrokkenheid ervaren en in die betrokkenheid willen groeien. Als professionals moeten wij hen daartoe ondersteunen en begeleiden. Zie de interviews op: www.bobderaadt.nl/vaderschap.php
 • Dat vraagt om empathie in de benadering van vaders. Wat is hun verlangen (compassie) en hartsgerichtheid (heartfulness) naar het kind toe? Wat willen zij voor hun kind betekenen? Wat zijn hun wensen daartoe? Waar zien zij tegenop? Hoe kan een belemmering weggenomen worden?
 • Hoe kan het 'man-man'-gesprek c.q. het 'vader-vader'-gesprek daarbij helpend zijn?
 • De focus ligt vaak op de moeders en de kinderen. Om die reden zal er een cultuuromslag moeten plaatsvinden om beter met de bio-papa's in gesprek te komen. Zie in 'Vaderschapskennis', bericht nr. 1.
 • Een vader die bij de eerste echo de 'cortonen' (de harttonen) van het kindje hoort, glimlacht vaak van oor tot oor en is dus gevoelsmatig betrokken bij het komende kindje. Maak hem bewust van deze gezichtsuitdrukking. Dan kan hij daar verbinding mee maken. Die reactie is ook belangrijk voor de moeder om op te merken. Dat geeft focus op gezamenlijk ouderschap; dat versterkt de partner-relatie.
 • Betrokken vaders en toegewijd vaderschap, vanaf het eerste stadium tijdens de zwangerschap (t.t.v. conceptie en de voorafgaande periode), vergroten de participatie van de vader(s) bij de opvoeding. Die aspecten doen hun liefde en zorgzaamheid voor het kind groeien en zijn zij actiever bij de ontwikkeling van het kind betrokken. Dit dient een ieders belang: van het kind, van de moeder en van de vader.
 • Dit is relevant voor het algehele gezinsbelang (family centured care). Betrokken vaders vergroten het welzijn van het gezin en bevorderen het gezondheidsperspectief.
 • Het is belangrijk om vaders te wijzen op boeken, websites en cursussen, die hen kunnen helpen om zich goed voor te bereiden op hun vaderschap. Psycho-educatie aanbieden en vadersupportgroepen organiseren.
 • Subsidiëring: om vaders meer, beter en gestructureerd bij de eerste 1000 dagen-periode (Kansrijke Start) te betrekken, moet vaderparticipatie meer structureel en strategisch ingebed en toegepast worden.
 • Focus op vaders betekent: vergroting van "Vaderschapskennis", focus op moeder én vadergerichte verloskunde, neonatologie en geboortezorg, 'vader-vader'-gesprekken (vadersupport) aanbieden, drempels voor vaders onderkennen en wegnemen, vaderschapsverlof verder uitbreiden (met 100% behoud van salaris).
 • Vaders waarderen hun vaderschapsverlof, omdat zij dan direct voor het kind kunnen zorgen, zich kunnen hechten aan het kind, kunnen buidelen, kunnen helpen in een gezonde taakverdeling. Daarmee groeit hun vaderschapsbetrokkenheid en hun besef van verantwoordelijk-zijn. Bovendien kan het kind zich op beide ouders richten (kindbelang).
 • Onderzoek naar vaderbetrokkenheid: interviews met vaders over hun ervaringen (www.bobderaadt.nl/vaderschap.php), drempels wegnemen en vaderparticipatie bevorderen, 'ouders voor ouders' & 'vaders voor vaders' (inloopspreekuur; www.bobderaadt.nl/connect2fathers.php) organiseren, vadersupportgroepen aanbieden (Daddy's place). Aandacht besteden aan cultureel-maatschappelijke aspecten (empowerment bieden vanuit levensbeschouwelijk-religieus perspectief: Daddycation, Marokkaanse vaders, Arubaans onderzoek naar vaderbetrokkenheid).
 • Opties:
  - Kennisbank 'vaderschap' (Connect2Grow)
  - Promotie-onderzoek stimuleren: 'VaderKracht in de Sociale Verloskunde c.q. geboortezorg'
  - Pilots vanuit Kansrijke start, Stevig Ouderschap, Voorzorg/CJG
  - Project C-4PO, met 'VaderFocus'

 • Bob de Raadt, 07-06-2022; e-mailadres: bobderaadt@live.nl
Om een PDF te kunnen openen, heeft u Adobe Acrobat Reader versie 7.0 of hoger nodig. Heeft u nog geen Acrobat Reader of een lagere versie dan kunt u dit programma gratis downloaden via de website van Adobe