Biografie


Aangenaam kennis te maken

Mijn naam is Bob de Raadt (1955) en in het dagelijks leven ben ik werkzaam als medisch maatschappelijk werker/ouderbegeleider in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam.
In mijn werk heb ik veel te maken met ouders die een kind met ernstige gezondheidsproblemen hebben, hun lijden en hun veerkracht en soms ook met het sterven van het kind. Ik maak dagelijks mee dat het leven niet alleen maar voorspoedig verloopt. Daarbij staat niet alleen het ziek zijn van het kind centraal, ook de invloed van het ziek zijn op de ouders, andere kinderen in het gezin, grootouders, de omringende omgeving e.a.
Ik begeleid dan de ouders en hun gezinssysteem vanwege de ernstige diagnose bij hun kind. Het is confronterend werk en ik besef dat gezondheid geen vanzelfsprekende zaak is. Voor een aantal ouders is hun geloof in die situatie een belangrijke bron van steun.

Andere activiteiten:
  • Daarnaast werk ik als parttime-docent bij de Zorgacademie (voorheen het Opleidingsinstituut) van het Erasmus MC en verzorg daar lessen voor verpleegkundigen (t.a.v. verschillende thema’s).
  • Incidenteel ben ik gastdocent bij externe onderwijs- en zorginstellingen.
  • Voor het jongerenblad ‘Zieso’ van het Erasmus MC-Sophia heb ik korte jeugdverhalen geschreven.
  • Ik ben lid geweest van het Netwerk Maatschappelijk Werkers van het Integraal Kankercentrum Rotterdam (IKR).
  • Ik heb inmiddels in een aantal vaktijdschriften gepubliceerd, zoals: Tijdschrift Ouderschap & Ouderbegeleiding, Ouderschapskennis, IKR-Bulletin, Tijdschrift Kinderverpleegkunde en Maatwerk (vakblad voor maatschappelijk werk).
Verder houd ik mij bezig met een aantal specifieke thema’s:
  • Palliatieve kinderoncologie.
  • Transitie
  • Ouderbegeleiding
  • Christelijk geloof en opvoeding (ouderconsult).
Bob de Raadt